Název projektu pro operaci 4.2.1:
Masná výroba
Název operace 4.2.1.:
Zpracování a zavádění na trh zemědělských produktů
Cíl operace:
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů. Vývoj a zavádění inovací.
Popis projektu:
Předmětem projektu byl nákup 2 ks skříní pro zrání a sušení masných výrobků, šokeru tj. přístroje na rychlé zmražení nebo zchlazení, listové půlící pily do porážky včetně balanceru a brusky na nože.
Výsledky projektu:
Rozšíření sortimentu výrobků.
Prodloužení trvanlivosti výrobků.
Snížení fyzicky namáhavé práce.
Zlepšení kvality výrobků.
Zlepšení uchovávání surovin, popřípadě výrobků.
Snížení nákladů.
Zlepšení pracovních podmínek.

Název projektu pro operaci 4.1.1:
Sklad sena a slámy, zemědělská technika
Název operace 4.1.1.:
Investice do zemědělských podniků
Cíl operace:
Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce skladu sena a nákup výkonnější zemědělské techniky do živočišné výroby - souprava diskových žacích strojů, obraceče, shrnovače píce a nosič kontejnerů pro dopravu hnoje.
Výsledky projektu:
Zlepšení kvality krmiv - kvalitnější skladování i výroba.
Zabránění znehodnocování krmiva - snížení odpadu.
Zlepšení vzhledu farmy.
Vyšší výkon strojů - snížení energetické náročnosti.
Snížení prostojů při opravách.
Zlepšení nakládání s hnojem.
Zlepšení welfare zvířat díky efektivitě odvozu hnoje i kvalitnějším krmivům.